Regulamin Hurtowni SPEED Accessories Spółka z o.o.

 

http://sklep.speed-accessories.com/

Dane firmy:

"SPEED ACCESSORIES" sp. z o.o.
ul. Michała Kmiecika 21
70-809 Szczecin

NIP: 852-24-35-132
KRS: 0000224335

Nazwa Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Szczecin

Numer konta: 91 1600 1260 0004 0903 1266 9001

Dane kontaktowe:

Numer telefonu:+48 91 464 55 40

Fax:+48 91 462 71 92

Adres poczty elektronicznej: office@speed-accessories.com

Definicje pojęć:

Klient - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Formularz rejestracyjny – formularz przy pomocy, którego Klient dokonuje rejestracji w hurtowni w celu dokonywania stałych zakupów

Hurtownia/Sprzedawca – firma "SPEED ACCESSORIES" sp. z o.o., ul. Michała Kmiecika 21, 70-809 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000224335, NIP 852-24-35-132

Konto Klienta – indywidualne konto utworzone przez hurtownię dla każdego zarejestrowanego Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży w hurtowni internetowej prowadzonej przez Firmę SPEED Accessories spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Michała Kmiecika 21.

2. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Klientem”.

II. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z strony internetowej

1. Do korzystania z usług strony internetowej o adresie elektronicznym http://sklep.speed-accessories.com/ wymagane jest:
- połączenie z siecią Internet,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, OsX, Android,
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8, Firefox w wersji 3 lub wyższej, Safari wersja 4 lub wyższa, Chrome,
- włączona obsługa JavaScript,
- włączona obsługa cookies,
 - minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 1024x768 px lub wyższa (zalecana 1280x800 px).

III. Zasady dokonywania zakupów

Ogólne zasady

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

2. Zakupy w hurtowni internetowej o adresie elektronicznym http://sklep.speed-accessories.com/ mogą dokonywać Klienci prowadzący działalność gospodarczą.

3. Przed dokonaniem zakupów Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny w zakładce „ZALOGUJ SIĘ”, oraz przesłać na adres poczty elektronicznej office@speed-accessories.com dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności wydruk z CEIDG, numer NIP i REGON oraz numer KRS, jeżeli został nadany.

4. Po zalogowaniu się do konta Klienta, hurtownia udostępnia możliwość przeglądania towarów wraz z cenami.

Sposób złożenia zamówienia

1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

- po zalogowaniu się na Konto Klienta (24 godziny na dobę),

- telefonicznie pod numerem: +48 91 464 55 40

- faxem pod numerem: +48 91 462 71 92

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres: office@speed-accessories.com

2. W przypadku składania zamówień przy pomocy telefonu jak i poczty e-mail należy podać następujące dane:

- dane Klienta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres dostawy, numer NIP),

- specyfikację towarów z podaniem numeru modelu uwidocznionego przy zdjęciu towaru, jego ilość, rozmiar, kolor),

- cenę towaru,

- telefon kontaktowy oraz adres poczty e-mail.

3. Hurtownia niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta zamówienia.

4. Klient jest na bieżąco informowany o stanie złożonego zamówienia.

5. Minimalna wartość zamówienia przy jednym zamówieniu wynosi 400 PLN netto.

Cena

1. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej przez Hurtownię podawane są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, który uwidoczniony jest w trakcie składania zamówienia.

3. Cennik kosztów dostawy dostępny jest w zakładce „Płatność i dostawa”. Koszty Dostawy zostaną dodane do wartości zamówienia zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Klienta.

Dostawa

1. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa zakupionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

3. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT jest wysyłany przesyłką kurierską na podany przez Klienta adres.

Płatność

1. Za zakupione towary Klient może zapłacić gotówką (płatność przy odbiorze),

2. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Hurtowni w Szczecinie przy ul. Michała Kmiecika 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 oraz w godzinach 8:00-14:00 w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Koszty dostawy

1. Całkowity koszt dostawy podany zostanie dopiero po zapakowaniu zamówienia (30 zł  netto za każdą paczkę do 30 kg).

IV. Reklamacje

1. W przypadku reklamacji Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Wszelkie braki lub uszkodzenia w dostarczanym towarze należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 91 464 55 40, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: office@speed-accessories.com lub pisemnie na adres Hurtowni:

"SPEED ACCESSORIES"

ul. Michała Kmiecika 21

70-809 Szczecin

3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni.

V.Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu strony internetowej

1. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem strony internetowej http://sklep.speed-accessories.com/ prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: +48 91 464 55 40 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: office@speed-accessories.com.

2. W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- opis problemu dotyczący nieprawidłowego działania strony internetowej.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest podmiot prowadzący hurtownię internetową pod adresem http://sklep.speed-accessories.com/

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawy, modyfikacji i żądania usunięcia.

4. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza dane Klientów przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione.

VII. Prawa Autorskie

1. Wszystkie fotografie, opisy jak i inne informacje zawarte na stronach http://sklep.speed-accessories.com/ chronione są prawami autorskimi.

2. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie http://sklep.speed-accessories.com/ bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją umowy sprzedaży jest naruszeniem prawa autorskiego i wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 nr 90 poz.904).

VIII. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.